Chọn lọc :
Tarlan
0
60'
0
SD Family
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 2.10 2.62 4.00 0.77 0.25 1.02 1.05 1.50 0.75
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.08 2.60 4.00 0.77 0.25 0.98 1.03 1.50 0.73
Wade
Mansion88
Interwetten 2.25 2.35 4.60 3.10 2.50 0.17
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.92 2.63 4.52 0.68 0.25 1.02 1.02 1.50 0.68
18Bet 1.86 3.00 3.60 0.62 0.25 0.88 0.61 2.00 0.89
Pinnacle
HK
Phoenix (AUS)
chưa
Greenacre Eagles
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Changchun Masses Properties Women
chưa
Myanmar (w)
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Auburn FC
chưa
Hearst Neville
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 9.50 6.50 1.17 0.80 -2.50 1.00 0.80 3.75 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 9.50 6.50 1.15 0.81 -2.50 0.99 0.79 3.75 1.01
Wade 15.00 8.50 1.09 0.91 -2.50 0.88 0.80 4.00 0.98
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 10.00 7.00 1.12 0.95 -2.50 0.89 0.81 4.00 1.01
18Bet 16.00 8.50 1.12 0.93 -2.50 0.83 0.82 4.00 0.93
Pinnacle 14.83 10.41 1.09 0.83 -2.75 0.92 0.80 4.00 0.96
HK
West Ryde Rovers SC
chưa
Rydalmere Lions FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 5.75 4.50 1.40 1.00 -1.25 0.80 0.80 3.50 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 4.50 4.50 1.48 1.01 -1.00 0.79 0.79 3.50 1.01
Wade 4.00 4.20 1.50 0.87 -1.25 0.91 0.93 3.75 0.85
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 5.25 4.70 1.45 0.91 -1.25 0.85 0.88 3.75 0.88
Pinnacle 4.54 4.60 1.53 0.97 -1.00 0.81 0.92 3.75 0.85
HK
Ulytau Zhezkazgan
chưa
Akademiya Ontustik
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
New Farm
chưa
Queensland Lions SC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Dunbar Rovers FC
chưa
Glebe Gorillas FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 3.00 3.60 2.00 1.00 -0.25 0.80 0.80 3.25 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 2.70 3.60 2.08 0.89 -0.25 0.92 0.79 3.25 1.01
Wade 2.88 3.60 2.10 0.95 -0.25 0.85 0.95 3.50 0.85
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 2.81 3.70 1.88 0.99 -0.25 0.85 1.06 3.50 0.76
18Bet 3.05 3.80 2.05 0.96 -0.25 0.80 0.98 3.50 0.79
Pinnacle 2.84 3.73 2.12 0.88 -0.25 0.88 0.93 3.50 0.84
HK
Bangladesh (w) U17
chưa
Russia (w) U17
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
CS Constantine
chưa
NRB Teleghma
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet 1.22 5.50 13.50 0.86 1.50 0.91 1.01 2.25 0.76
Pinnacle 1.22 5.07 14.61 0.83 1.50 0.94 1.00 2.25 0.78
HK
Western Pride
chưa
Caboolture FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.79 4.10 3.15 0.79 0.50 0.97 0.82 3.50 0.94
Ladbrokes
Bet365 0.90 0.50 0.90 0.80 3.25 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.77 4.10 3.10 0.81 0.50 0.95 0.82 3.50 0.94
Wade 0.85 0.50 0.93 0.85 3.50 0.93
Mansion88 1.84 4.10 3.00 0.84 0.50 0.96 0.84 3.50 0.96
Interwetten
10Bet
188Bet 1.79 4.10 3.15 0.80 0.50 0.96 0.77 3.50 0.99
12Bet 1.84 4.10 3.00 0.84 0.50 0.96 0.84 3.50 0.96
Sbobet 1.86 3.50 3.35 0.87 0.50 0.97 0.97 3.50 0.85
WewBet 1.76 3.92 3.35 0.79 0.50 1.05 0.88 3.50 0.94
18Bet 1.84 4.00 3.45 0.84 0.50 0.92 0.86 3.50 0.91
Pinnacle 1.81 4.02 3.43 0.81 0.50 0.96 0.88 3.50 0.88
HK
Southside Eagles
chưa
Gold Coast Knights
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 17.00 10.50 1.03 0.77 -3.25 0.99 0.80 4.25 0.96
Ladbrokes
Bet365 0.85 -3.25 0.95 0.85 4.00 0.95
SNAI
William hill
Betway
Easybet 17.00 10.50 1.01 0.79 -3.25 0.97 0.80 4.25 0.96
Wade 23.00 10.00 1.05 0.91 -3.00 0.87 0.85 4.25 0.95
Mansion88 0.74 -3.25 1.06 0.85 4.25 0.95
Interwetten
10Bet
188Bet 17.00 10.50 1.03 0.78 -3.25 0.98 0.81 4.25 0.95
12Bet 0.76 -3.25 1.04 0.74 4.00 1.06
Sbobet 0.80 -3.25 1.04 0.92 4.25 0.90
WewBet 13.50 9.00 1.05 0.85 -3.25 0.99 0.85 4.25 0.97
18Bet 27.00 12.00 1.05 0.79 -3.25 0.98 0.84 4.25 0.93
Pinnacle 21.65 12.84 1.06 0.84 -3.25 0.93 0.84 4.25 0.93
HK
Runaway Bay Green
chưa
Rochedale Rovers
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Moreton Bay United
chưa
Sunshine Coast Wanderers FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.86 3.95 3.05 0.86 0.50 0.90 0.67 3.25 1.09
Ladbrokes
Bet365 1.05 0.50 0.75 0.73 3.25 1.08
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.84 4.00 3.00 0.88 0.50 0.88 0.67 3.25 1.09
Wade 2.00 3.50 3.13 0.98 0.50 0.80 0.95 3.50 0.83
Mansion88 1.93 3.85 2.92 0.93 0.50 0.87 0.75 3.25 1.05
Interwetten
10Bet
188Bet 1.86 3.95 3.05 0.87 0.50 0.89 0.68 3.25 1.08
12Bet 1.93 3.85 2.92 0.93 0.50 0.87 0.75 3.25 1.05
Sbobet 1.98 3.55 2.99 0.99 0.50 0.85 0.82 3.25 1.00
WewBet 1.83 3.82 3.12 0.89 0.50 0.95 0.97 3.50 0.85
18Bet 1.95 3.90 3.10 0.92 0.50 0.85 0.96 3.50 0.81
Pinnacle 2.01 3.75 3.05 0.79 0.25 1.00 0.94 3.50 0.83
HK
Eastern Suburbs Brisbane
chưa
Brisbane Wolves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.24 5.60 7.30 0.87 1.75 0.89 0.85 3.75 0.91
Ladbrokes
Bet365 1.20 6.50 8.00 0.68 1.75 1.15 0.93 3.75 0.88
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.22 5.60 7.30 0.89 1.75 0.87 0.85 3.75 0.91
Wade 1.22 5.75 9.00 0.87 1.75 0.91 0.83 3.50 0.95
Mansion88 1.20 6.00 8.30 0.85 1.75 0.95 0.87 3.75 0.93
Interwetten
10Bet
188Bet 1.24 5.60 7.30 0.88 1.75 0.88 0.80 3.75 0.96
12Bet 1.22 5.80 7.70 0.85 1.75 0.95 0.87 3.75 0.93
Sbobet 1.24 5.60 7.40 0.88 1.75 0.96 1.02 3.75 0.80
WewBet 1.26 5.25 7.25 0.86 1.75 0.98 0.94 3.75 0.88
18Bet 1.23 6.50 9.00 0.82 1.75 0.95 0.87 3.75 0.89
Pinnacle 1.27 6.14 7.16 0.93 1.75 0.84 0.85 3.50 0.92
HK
Broadbeach United
chưa
Taringa Rovers
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.22 5.75 8.00 0.95 2.00 0.85 0.85 3.50 0.95
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.18 6.00 8.50 0.84 2.00 0.97 0.84 3.50 0.96
Wade 1.22 5.75 9.00 0.85 1.75 0.93 0.83 3.50 0.95
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.26 5.20 7.30 0.88 1.75 0.96 0.83 3.50 0.99
18Bet 1.23 6.25 9.00 0.79 1.75 0.98 0.80 3.50 0.97
Pinnacle 1.25 6.21 7.85 0.85 1.75 0.92 0.81 3.50 0.96
HK
The Gap BPL
chưa
St George Willawong FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 15.50 10.50 1.04 0.99 -3.00 0.77 0.82 4.50 0.94
Ladbrokes
Bet365 0.80 -3.00 1.00 0.88 4.25 0.93
SNAI
William hill
Betway
Easybet 15.00 10.50 1.02 1.01 -3.00 0.75 0.82 4.50 0.94
Wade 19.00 10.00 1.06 0.95 -3.00 0.83 0.89 4.50 0.90
Mansion88 0.84 -3.00 0.96 0.77 4.50 1.03
Interwetten
10Bet
188Bet 15.50 10.50 1.04 1.00 -3.00 0.76 0.83 4.50 0.93
12Bet 0.92 -3.00 0.88 0.77 4.50 1.03
Sbobet
WewBet 13.80 8.40 1.07 0.96 -3.00 0.88 0.91 4.50 0.91
18Bet 21.00 12.00 1.07 0.86 -3.00 0.90 0.85 4.50 0.91
Pinnacle 20.25 12.42 1.05 0.74 -3.25 0.93 0.88 4.50 0.79
HK
Surfers Paradise
chưa
Capalaba Bulldogs
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.00 1.00 0.80 0.80 3.25 1.00
SNAI
William hill
Betway
Easybet 1.60 3.80 4.30 1.01 1.00 0.79 0.79 3.25 1.01
Wade 1.53 3.80 4.80 0.95 1.25 0.83 0.89 3.75 0.90
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 1.54 4.22 4.24 0.87 1.00 0.97 0.82 3.50 1.00
18Bet 1.56 4.30 4.80 0.85 1.00 0.91 0.96 3.75 0.81
Pinnacle 1.51 4.71 4.56 1.00 1.25 0.79 0.80 3.50 0.98
HK
Ipswich knights SC
chưa
Mitchelton FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Narangba United
chưa
Gold Coast United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Logan Village
chưa
Ripley Valley FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
SWQ Thunder
chưa
Peninsula Power
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Souths United
chưa
North Brisbane
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Logan Metro
chưa
SAFC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Willowburn FC
chưa
Holland Park Hawks FC
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Tỷ lệ bóng đá , Kèo Bóng Đá , Kèo nhà cái hôm nay
Trong bóng đá hiện đại thời nay thứ không thể thiếu đó là cá cược, vậy làm thế nào để bạn có thể xem được ty le keo của nhà cái đưa ra một cách nhanh nhất, chính xác nhất, dễ tìm kiếm?
Vâng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người chơi bóng đá keonhacai đã không ngừng thay đổi để phục vụ người chơi cập nhật những thay đổi tỷ lệ kèo 1 cách nhanh nhất. Với bảng tỉ lệ kèo nhà cái của chúng tôi bạn có thể xem tất cả các thể loại kèo từ thẻ phạt, hiệp 1, cả trận tài xỉu, cược chấp ...
Theo dõi tỉ lệ lên xuống của trận bóng bạn còn có thể biết tiền đang được dồn về đội bóng nào, nếu quen bạn có thể bắt bài nhà cái từ đó dành chiến thắng vinh quang.
Hướng dẫn sử dụng bảng tỷ lệ kèo nhà cái
Những trận đang đá được hiển thị lên trên đầu và có mầu đỏ kèo dạng này được cập nhật trực tiếp từ sân, tỉ lệ lên xuống liên tục cùng các tình huống trong sân. Có thể dùng nó để xem kết quả bóng đá nhanh nhất khi mà bạn không thể xem hình ảnh trên tv. Nếu tự nhiên bạn thấy trận đó mất kèo thì rất có thể đã có bàn thắng hoặc thẻ đỏ, thế trận thay đổi bắt buộc nhà cái phải làm mới lại tỉ lệ cược.
Những trận sắp diễn ra bạn kéo xuống dưới và có mầu xanh xám, đây là nơi hiển thị tất cả các trận diễn ra trong ngày hôm nay.
Kèo bóng đá sớm những trận đấu ngày hôm sau hoặc có thể vài ngày nữa mới diễn ra bạn hãy chọn menu kèo sớm nhé.
Kèo nhà cái - Tỷ lệ Keonhacai bóng đá hôm nay
Keonhacai Bóng đá NET cung cấp đầy đủ thông tin các tỷ lệ cược những giải đấu hàng đầu trên thế giới hiện nay. Như các bạn đã biết, tỷ lệ kèo nhà cái bóng đá chính xác sẽ hỗ trợ người chơi rất nhiều trong quá trình chọn kèo. Cũng nhiều anh em chưa biết kèo nhà cái là gì, cách đọc kèo như thế nào? Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi này. Tiếp tục nhé.
Tỷ lệ kèo - Kèo nhà cái bóng đá là gì?
Tỷ lệ kèo bóng đá là thuật ngữ mà các anh em hâm mộ bóng đá không thể không biết khi đặt cược tại các nhà cái. Vậy tỷ lệ kèo còn gọi là kèo bóng đá, tỷ lệ cược hoặc tỷ lệ kèo nhà cái. Tên tiếng anh thường gọi là Odds. Đây là tỷ lệ do các nhà cái đưa ra trong một trận đấu bóng đá.
Vậy nhà cái đưa ra tỷ lệ bằng cách nào? Thường thì những trang web cá cược sẽ không đưa ra kèo ngẫu nhiên mà đội ngũ kỹ thuật của họ dựa trên những số liệu thống kê trong quá khứ để đưa một tỷ lệ chuẩn chỉnh nhất.
Tỷ lệ kèo được hiểu là những thông số thể hiện trên bảng tỷ lệ cược ở mỗi trận đấu, nó được đội ngũ chuyên gia soi kèo đến từ những nhà cái uy tín. Thông qua bảng tỷ lệ đó, người chơi sẽ dễ dàng đưa ra dự đoán nhận định và để lựa chọn đặt cược cho trận đấu đó phù hợp.
Kèo bóng đá là một thuật ngữ được dùng trong giới cá độ. Nó thường được thể hiện tỷ lệ cá cược giữa 2 đội bóng sẽ có trận đấu với nhau trong thời gian tới mà người chơi đang rất quan tâm và có nhu cầu đặt cược. Dựa vào lịch sử dụng như tình hình giữa 2 đội mà các nhà cái sẽ đưa ra mức cược khác nhau cho người chơi với mỗi trận đấu cụ thể. Hiện nay, có những trận đấu hot thì nhà cái thường đưa ra bảng tỷ lệ trước khoảng 1 tuần nhưng có trận đấu thì nhà cái công bố kèo trước 3 – 4 ngày. Do vậy mà người chơi vẫn có đủ thời gian để đưa ra những nghiên cứu, quyết định phù hợp và chính xác nhất.
Theo kinh nghiệm của dân chơi cá độ lâu năm, cách đọc kèo phụ thuộc vào bảng kèo trực tuyến bóng đá mà nhà cái đưa ra. Hiện nay có rất nhiều loại kèo đa dạng như kèo phạt góc, kèo hiệp 1, kèo hiệp 2, kèo thẻ vàng, kèo cả trận….Nhưng phổ biến nhất vẫn là kèo chấp hôm nay, kèo châu u và kèo Tài Xỉu.
Nên xem tỷ lệ kèo ở đâu uy tín?
Có vô số trang web cung cấp thông tin tỷ lệ kèo. Nhưng, soi tỉ lệ kèo nhà cái ở đâu uy tín, chính xác nhất hiện nay? Câu trả lời chỉ có tại xoilac03.tv.
Giới thiệu keonhacai trên xoilactv
Như đã nêu ở trên, Bảng tỷ lệ kèo nhà cái của xoilactv của chúng tôi cũng được kết nối API từ nguồn data uy tín hàng đầu thế giới. Cập nhật retime full tất cả các trận đấu diễn ra trong ngày, hầu như không có thời gian trễ.
Từ lúc sinh ra qua nhiều lần update với sự góp ý của nhiều người, hiện tại chuyên trang Kèo nhà cái bóng đá của chúng tôi đã gần như hoàn thiện và nhận được nhiều sự yêu mến của rất nhiều anh em, với giao diện tối ưu đơn giản sử dụng được trên cả PC và Mobile, tốc độ duyệt web nhanh thần sầu không để anh em phải chờ đợi lâu là một ưu thế vượt trội.
Những tính năng như: xem tỷ lệ trực tuyến với thời gian thực, tỷ lệ hôm nay, kèo ngày mai và kèo trước cả 1 tuần. Quá là tiện dụng phải không nào.
Như các bạn đã thấy, ngoài các giải đấu lớn hàng đầu như: Anh, Pháp, Đức, Ý, Việt Nam, Tây Ban Nha, Cúp C1, C2, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Mexico...World Cup, Euro. Đội ngũ của chúng tôi còn cập nhật dữ liệu kèo rất nhiều giải đấu vô địch quốc gia cũng như hạng 2, hạng 3, đấu cúp khác trên toàn thế giới một cách chính xác nhanh nhất.
Cách đọc tỷ lệ bóng đá tại Xoilactv
1. Tỷ lệ Châu Á
Tỷ lệ Châu Á là phổ biến nhất trong giới cá độ bóng đá hiện nay. Tỷ lệ kèo Châu Á được áp dụng khi người chơi đặt cược cửa trên hoặc cửa dưới. Nhà cái không hỗ trợ đặt cửa hòa khi bắt kèo này. Tùy thuộc lòng tin của bạn đặt cửa nào hoặc nhận định tỷ số trận đấu bạn có thể xác định được ty le ca cuoc và kèo nên bắt.
2. Tỷ lệ Châu Âu
Kèo Châu Âu còn gọi kèo 1×2, là loại kèo có lịch sử ra đời đầu tiên, được nhiều người chơi Châu Âu tham gia. Đối với kèo Châu Âu người chơi có đa dạng cửa để lựa chọn gồm cửa chủ nhà, cửa đội khách và cửa hòa. Với ba cửa này khiến nhà cái rất dễ thao túng kèo.
Dựa vào tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay, bạn dễ dàng nhận định được đội bóng nào giành chiến thắng. Tuy nhiên, bạn hãy thông minh trong quá trình bắt cược để ăn tiền, không nên tin tuyệt đối vào nhà cái có thể gây ra mất tiền.
3. Tỷ lệ Tài Xỉu
Kèo Tài Xỉu được nhiều người chơi tham gia
Bên cạnh hai loại kèo ở trên, kèo Tài Xỉu hiện được nhiều người chơi chọn tham gia và đánh giá cao. Loại kèo này dựa vào tổng số bàn thắng được ghi trong trận đấu để xác định 3 cửa Tài – cửa trên được người chơi tin sẽ lớn hơn tổng số nhà cái đưa ra, Xỉu – cửa dưới, người chơi tin sẽ thua và cửa hòa.
Nếu tin trận đấu có tổng số bàn thắng lớn hơn số bàn nhà cái đưa ra người chơi hãy chọn cửa Tài.
Nếu tin trận đấu có tổng số bàn thắng nhỏ hơn số bàn nhà cái đưa ra người chơi hãy chọn cửa Xỉu.
Nếu tin trận đấu có tổng số bàn thắng bằng nhà cái đưa ra hãy chọn cửa Hòa.
4. Tỷ lệ Kèo nhà cái đồng banh
Kèo đồng banh hay còn gọi là kèo chấp hòa, với kèo này người chơi dự đoán đúng đội thắng cuộc sẽ thắng, trận đấu hòa thì cả 2 cửa đặt cược sẽ hòa nhau.
5. Tỷ lệ kèo đồng banh nửa trái (¼:0)
Nếu chơi kèo đồng nửa người chơi sẽ thắng đủ tiền nếu đội mình đặt cược thắng, nếu hòa sẽ thua nửa tiền, nếu thua thì thua đủ tiền và ngược lại.
6. Tỷ lệ kèo chấp nửa trái (1/2)
Với kèo chấp nửa người chơi sẽ thắng đủ tiền nếu đội mình đặt cược thắng, hòa sẽ thua đủ tiền.
7. Tỷ lệ kèo chấp nửa một (3/4)
Ở kèo nửa một nếu đội mình đặt cược chỉ thắng 1 bàn thì người chơi chỉ ăn nửa tiền, thắng 2 bàn trở lên ăn đủ, hòa và thua sẽ thua đủ tiền.
8. Tỷ lệ kèo chấp 1
Nếu người chơi đặt cược tại kèo chấp 1 thì sẽ thắng nếu đội mình đặt cược thắng trên 2 bàn, thắng 1 bàn thì hòa tiền, hòa và thua thì thua đủ tiền.
9. Kèo chấp một trái rưỡi
Kèo chấp một trái rưỡi hay còn gọi kèo 1.5. Với tỷ lệ này bạn có thể chia hai trường hợp sau.
Người chơi đặt cho cửa trên và kết quả đội trên thắng 2 bàn trở lên được ăn tiền.
Người chơi đặt cho cửa trên và kết quả đội trên chiến thắng dưới 1 bàn, hòa hoặc thua sẽ bị mất tiền.
10. Kèo chấp trái rưỡi hai trái
Với kèo chấp trái rưỡi hai trái hay kèo 1.75 bạn chia các trường hợp sau.
Người chơi đặt cược đội cửa trên và đội trên thắng từ 2 bàn thắng sẽ ăn tiền.
Người chơi đặt cược đội trên và đội trên chỉ thắng 1 bàn, hòa hoặc thua sẽ trở nên thua.
Xem tỷ lệ nhà cái bóng đá các giải đấu hàng đầu thế giới
Tỷ lệ bóng đá Ngoại Hạng Anh
Để thuận tiện cho quý vị và các bạn theo dõi tỷ lệ Ngoại Hạng Anh và đặt cược. Xoilac03.TV luôn cập nhật kèo nhà cái liên tục mỗi phút một lần cho Tỷ lệ châu Âu, châu Á, Tỷ lệ hiệp 1, tài xỉu hiệp 1 của các trận đấu Ngoại Hạng Anh.
Khi Click vào cặp đấu, các bạn không chỉ tham khảo tỉ lệ kèo mà còn các chỉ số khác như đội hình ra sân, phong độ và lịch sử đối đầu, nhận định trận đấu.. từ đó có thể đưa ra quyết định chính xác.
Với đặc thù là giải đấu khắc nhiệt nhất hành tinh, diễn biến các trận đấu rất khó lường, các đội cửa dưới dành chiến thắng các đội cửa trên đẳng cấp hơn là điều bình thường. Các bạn chơi kèo Ngoại Hạng Anh sẽ phải lưu ý và nghiên cứu kỹ lưỡng để có những phán đoán tốt nhất.
Tỷ lệ bóng đá Đức - Bundesliga
Bundesliga là một trong những giải đấu hàng đầu tại Châu Âu và được rất nhiều người chơi bóng quan tâm theo dõi. Khác với những giải đấu khác, ở đây chỉ có 18 đội bóng thay vì 20 đội như ở Ngoại Hạng Anh và chỉ diễn ra 34 vòng đấu. Số lượng đội bóng ít hơn không đồng nghĩa là giải đấu này kém hấp dẫn hơn, ngược lại Bundesliga lại là giải đấu có số lượng người tới sân xem bóng đông đảo nhất thế giới.
Sự hấp dẫn của Bundesliga đã vượt ra khỏi ranh giới nước Đức khi những CLB hàng đầu như Bayern Munich, Dortmund cũng sở hữu lượng Fan hùng hậu không kém gì các ông lớn như MU, Man City, Liverpool, Real Madrid, Barca...Bóng đá Đức cũng đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng bóng đá Việt Nam, khi mùa giải C1 2019/2020 Bayern Munich trở thành ông vua mới ở Châu Âu.
Tại Xôi Lạc tv, chúng tôi cung cấp thông tin nhận định và soi kèo Bundesliga nhanh nhất thị trường. Ngoài ra còn cung cấp đội hình ra sân, phong độ đối đầu, trực tiếp kết quả diễn biến trận đấu một cách chi tiết nhất.
Tỷ lệ kèo Tây Ban Nha - La Liga
La Liga đang là 1 trong 5 giải đấu hàng đầu Châu Âu cùng với Giải Ngoại Hạng Anh, Bundesliga, Ligue 1 và Serie A. Với sự góp mặt của 2 ông lớn là Real Marid vs Barca thì La Liga là giải đấu có số lượng fan nhiều thứ 2 trên thế giới, chỉ xếp sau Ngoại Hạng Anh.
Với tính cạnh tranh và quy tụ được nhiều ngôi sao nổi tiếng hàng đầu thế giới như Messi, Suarez, Griezmann, Coutinho, Benzema, Hazard...La Liga nhận được lượng lớn sự quan tâm của người hâm mộ. Số lượng khán giả đến sân theo dõi trực tiếp đã đạt đến con số 27 nghìn người/trận. Ngoài ra số lượng người theo dõi qua truyền hình cũng tăng mạnh theo từng năm. Bởi vị có lượng người theo dõi nhiều như vậy, tỷ lệ kèo La Liga cũng được quan tâm không kém. Cũng như các giải đấu khác, La Liga cũng có đầy đủ kèo châu Âu, châu Á, kèo tài xỉu...
Tỷ lệ bóng đá Ý - Serie A
Serie A đã từ lâu được biết đến như một giải đấu nặng về chiến thuật nhất Châu Âu. Đây là giải đấu cấp cao nhất tại Italia cũng là một trong những giải đấu hàng đầu thế giới.
Tại Serie A có 20 CLB tham gia tranh tài vòng tròn tính điểm lượt đi và lượt về. 4 đội dẫn đầu sẽ có một suất tham dự Champions League mùa tới. Đội xếp thứ 5 sẽ vào vòng bảng C2 - Europa League, thứ 6 đá Play-off C2. 3 đội đúng cuối bảng đấu sẽ phải xuống hạng đá Serie B.
Ngoài ra, với sức hút của siêu sao Ronaldo. Bóng đá Ý đã dần lấy lại được vị thế trước đây. Người hâm mộ ngày càng quan tâm tới giải đấu này. Chính vì vậy, tỷ lệ bóng đá Ý - Serie A được giới chơi bóng quan tâm không thua kém gì Ngoại Hạng Anh và Bundesliga.
Tỷ lệ bóng đá Pháp - Ligue 1
Cùng với Ngoại Hạng Anh, La Liga, Bundesliga và Serie A thì Ligue 1 chính là 1 trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu hiện nay. Tại Ligue 1 có 20 CLB thi đấu vòng tròn tính điểm với 38 vòng đấu. Xếp trong vị trí thứ 3 sẽ giành suất thi đấu tại C1 Champions League mùa giải tới. CLB xếp thứ 4,5 trên bảng xếp hạng sẽ giành suất đấu tại C2 Europa League. Ngược lại, 3 đội bóng xếp cuối BXH sẽ phải xuống hạng chơi ở League 2.
Với tính chất ganh đua kịch liệt giữa các CLB để giành các suất chơi ở đấu trường cao nhất tại C1 và C2, Ligue 1 trở nên vô cùng hấp dẫn. Vì lẽ đó mà tỷ lệ Pháp luôn được người chơi quan tâm.
Tỷ lệ bóng đá C1 - Champions League
Cúp C1 Châu Âu là một giải đấu bóng đá cấp CLB danh giá nhất thế giới mà bất kỳ đội bóng nào cũng mơ ước chạm tới đỉnh cao. Ở đây đều quy tụ những CLB danh tiếng và đứng đầu tại các giải đấu quốc nội tại Châu Âu. Chính vì vậy, C1 Champions League nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ khắp mọi nơi trên thế giới. Những tín đồ cá cược lại sôi sục khi mùa giải C1 bắt đầu khởi tranh.
Tại xoilactv các bạn có thể thoải mái tham khảo các loại kèo Châu Á, Châu Âu, tài xỉu, phạt góc, kèo xiên…hoàn toàn miễn phí.
Để thuận tiện nhất cho quý vị và các bạn trong việc tham khảo kèo C1 và đặt cược, đội ngũ của chúng tôi luôn cập nhật thông tin kèo nhà cái một cách chính xác và nhanh chóng nhất. Cùng với đó sẽ là những thông tin bên lề như tình hình lực lượng, chấn thương, phong độ, nhận định soi kèo…những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp nhất đến trận đấu để các bạn nắm rõ và lựa chọn kèo cược cho phù hợp.
Tỷ lệ bóng đá các giải khác
Ngoài những giải đấu hàng đầu, chúng tôi còn cập nhật thông tin kèo tất cả các giải đấu khác diễn ra trên thế giới với hệ thống hơn 1000 giải đấu. Ngoài kèo đá banh chúng tôi còn cập nhật chi tiết về lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng, top ghi bàn.
Kèo C2 Europa League
Kèo Nhật Bản
Kèo V league
Kèo Hàn Quốc
Kèo Thái Lan
Kèo nhà nghề Mỹ MLS
Kèo A League
tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác